Armoede is een verhaal van 1 op 7. 
Samen kunnen we er iets aan doen.

Menu

Samen Tegen Armoede maakt werk van
structurele armoedebestrijding in eigen land.

We doorprikken vooroordelen, activeren en ondersteunen ruim 100 lokale projecten.

Samen tegen armoede

Armoede is zo’n breder en complexer fenomeen dan het loutere financiële plaatje. Het gaat ook over een tekort aan sociale contacten. 
Marina - 55 jaar
Welzijnszorg wil het onderwijslandschap verrijken met een sterk klasaanbod tegen armoede. Samen met scholen doen we er iets aan.
Kusum - 41 jaar