Armoede is een verhaal van 1 op 7. 
Samen kunnen we er iets aan doen.

Menu

U bent hier

Wie help je?

Samen Tegen Armoede ondersteunt meer dan 100 projecten en organisaties die armoede in België actief bestrijden.
Dankzij jouw gift en/of actie kunnen wij deze regionale en lokale solidariteitsinitiatieven blijven versterken. Ruim honderd keer dankjewel!

 

Multicultureel Jongerencentrum Chicago/D’broej vzw, Brussel – “Kinderen en jongeren kunnen bij ons in hun vrije hier terecht voor allerlei initiatieven. Elke maandag en donderdag zijn ze na schooltijd welkom. Er staan computers voor hen klaar waar ze op kunnen werken voor school. En er is altijd een begeleider aanwezig voor een woordje uitleg. Soms gaan ze ook samen op zoek naar extra hulp voor een specifiek vak. Het is enorm belangrijk dat kinderen en jongeren een plek vinden waar zich op een positieve manier kunnen ontwikkelen.” Bieke Vancraeynest, lokale coördinator.
Multicultureel Jongerencentrum Chicago/D’broej vzw, Brussel
SOS Schulden Op School vzw, Aalst – “Met het project ‘Menswaardige inningsprocedure’ helpen we scholen om op een menswaardige manier om te gaan met onbetaalde schoolrekeningen. Als een rekening niet betaald wordt, is dat in de eerste plaats een sociaal probleem. De oplossing voor het probleem besteedt een school best niet uit. Ze maakt deel uit van haar sociaal beleid.” Ryn Huybrechts, coördinator.
Sos Schulden Op School vzw, Aalst
Stroming vzw, Turnhout – “Iedereen is welkom, maar het valt ons op dat mensen in armoede de weg naar de sessies niet vinden. Nochtans is ondersteuning voor hen juist meer dan welkom omdat hun financiële situatie vaak zeer complex is. Hier willen we nu extra op inzetten.” Hilsande Sels, stafmedewerker Beweging.net.
Stroming vzw, Turnhout
Vrienden van het Huizeke vzw, Brussel - “In het Huizeke wordt tijd gemaakt voor bezoekers en hun verhaal. Er wordt geluisterd. Zonder oordeel. Zonder te willen ingrijpen. Voor velen is vertellen van hun verhaal, soms woordeloos, de oplossing zélf. Alles draait om de relatie met de ander, de zorg, de waardigheid van de ander, de erkenning voor wie de ander is.” Steven De Walsche, buurtwerker.
Vrienden van het Huizeke vzw, Brussel