Een coalitie van verschillende partners en organisaties

"Mind The Gap Leuven is een coalitie van verschillende partners en organisaties uit heel uiteenlopende sectoren die samen de dakloosheid van kwetsbare jongvolwassenen uit de wereld wil helpen in het Leuvense.

Wij proberen het verschil te maken, net door die samenwerking met die verschillende partners, omdat geen enkele sector alleen en geen enkele organisatie alleen, dak- en thuisloosheid uit de wereld kan helpen, omdat er zoveel zaken en oorzaken zijn die dat in de hand werken, structurele zaken, structurele drempels ook, dat een intersectorale benadering nodig is om net dat structureel te kunnen veranderen.

De kracht van Mind The Gap zit in de samenwerking met de verschillende partners uit heel veel verschillende sectoren.

Net omwille van het feit dat iedereen gericht is op hetzelfde doel, namelijk dat basisrecht van die jongeren garanderen dat ze altijd een dak en een thuis hebben, maakt dat iedereen daar een andere verantwoordelijkheid in opneemt, maar elk vanuit een andere hoek, vanuit een andere insteek.

Net daardoor, net als die invalshoeken samenkomen, hopen we toch dat we dat gaan kunnen verwezenlijken."

Anne, medewerker bij Agentschap Opgroeien en project medewerker Mind The Gap Leuven

Mind The Gap Leuven krijgt steun van Welzijnszorg. A Way Home is een preventiemodel. Het wil weg van het ‘managen’ van dak- en thuisloosheid naar het voorkomen. Dat kan door structurele, lokale samenwerkingen aan te gaan.

Samenwerkingen bieden de ruimte om te experimenteren en van elkaar te leren. Ook participatie van de jongeren zelf vormt een belangrijk principe in het A Way Home-model.

A Way Home komt vanuit Canada ons land binnengewaaid. In Antwerpen werd gestart in 2018, verschillende Vlaamse steden en regio’s zijn al gevolgd (A Way Home Europe, 2018).

Meer info en contactgegevens