Huisstijl van Welzijnszorg vzw

Maak je communicatie over Welzijnszorg vzw? Ontdek alles wat je moet weten over vorm, branding en de merkenstrategie van Welzijnszorg vzw in onze huisstijlgids.

Inhoudstafel: 

  1. Merkenstrategie
  2. Logo en consistent gebruik
  3. Herkenbare kleuren
  4. Typografie
  5. Fotografie
  6. Basisgrid en lay-out
  7. Grafische elementen
  8. Voorbeelden en toepassingen

1. Merkenstrategie

Om helder en duidelijk te kunnen communiceren is het in de eerste plaats van belang een duidelijke merkenstrategie te hanteren. Bij Welzijnszorg bestaat die strategie uit een hoofdmerk "welzijnszorg" dat op alle communicatie terugkomt en 2 campagnelijnen (‘armoede uitsluiten’ en ‘samen tegen armoede’) met elk hun eigen toets. Door consistentie toepassingen van de juiste strategie en hiërarchie zal altijd duidelijk waar het zwaartepunt van de communicatie ligt. 

Merkenstrategie

2. Logo en consistent gebruik

Een logo zal maar voor maximale herkenbaarheid zorgen als het op een juiste en consistente manier toegepast wordt. Kennis van de verschillende versies en een aantal regels rond gebruik kunnen hierbij helpen. Iedereen die aan de slag gaat met het logo zou deze regels in acht moeten nemen om een eenheid te behouden in de branding en communicatie van Welzijnszorg.  

Logo     Download logo's

3. Herkenbare kleuren

Ook kleur is een niet te onderschatten hulpmiddel om een merk te herkennen en ook de juiste uitstraling ervan mee te geven. We onderscheiden dan ook een aantal primaire kleuren die op elke drager terugkomen en een aantal secundaire kleuren om die hoofdkleur te ondersteunen in toepassingen waar meer kleur nodig/betekenisvol is. Kies steeds de juiste codes aangepast aan de drager/het kanaal waarop je de kleuren gebruikt. 

Kleuren

4. Typografie

Voor Welzijnszorg kozen we het Edmondsans lettertype in combinatie met Fira Sans als algemeen huisstijlfont. Door dezelfde lettertypes voor alle toepassingen te gebruiken, versterken we de identiteit van Welzijnszorg. Enkel wanneer dit lettertype niet beschikbaar is, zoals bij office toepassingen werken we met Arial als alternatief lettertype. Het font is beschikbaar in diverse gewichten zodat variatie mogelijk is. 

Typografie

5. Fotografie

Beelden zeggen vaak meer dan woorden. Ze versterken het verhaal van Welzijnszorg. Ze dragen bij aan de globale sfeerschepping en zorgen voor een consistent verhaal: herkenbaar en authentiek. Daarom werken we met mensen. Niet enkel de mensen in armoede, maar ook medewerkers, vrijwilligers, mensen die steunen,.. We houden de beelden helder en begrijpbaar. We trachten ook zoveel mogelijk het gebruik van stockfotografie te vermijden. 

 

Fotografie Download campagnefoto's (c) Layla Aerts

6. Basisgrid en lay-out

Achter elk goed ontwerp zit een stevig basisgrid. Deze onderverdeling in vakjes is een hulpmiddel bij het ontwerpen in de stijl van Welzijnszorg. Aan de hand hiervan worden een aantal vaste lay-out elementen bepaald zoals de plaatsing en grootte van het logo en een stramien voor de 2 campagnelijnen. In het volgende hoofdstuk zal ook te zien zijn hoe het grid een hulpmiddel kan zijn bij het plaatsen van grafische elementen.

Basisgrid en lay-out

7. Grafische elementen

In de huisstijl zijn er een aantal grafische elementen die kunnen ingezet worden, maar die niet altijd even dominant zullen zijn. Het gebruik ervan verschilt dan ook bij algemene of campagnecommunicatie. Bij die tweede zal het gebruik bijvoorbeeld eerder beperkt zijn gezien daar het beeld zo zuiver mogelijk moet blijven om zijn volledige impact te behouden.

Grafische elementen

8. Voorbeelden en toepassingen

Om duidelijk te maken hoe dit alles concreet toegepast kan worden geven we hier enkele concrete voorbeelden van toepassingen mee. Hier wordt ook duidelijk wat de mogelijkheden van de huisstijl zijn: veel of weinig elementen en de bewuste keuzes daaromtrent. Gebruik dit zeker als inspiratie voor toekomstige ontwerpen.

Voorbeelden