Met theater en dialoog werken aan sociale verandering

De woonproblematiek is groot. Mensen in armoede moeten het vaak doen met de restjes op de woningmarkt en hebben weinig keuze over waar ze wonen. Beslissingen die door beleidsmakers genomen worden, zijn meestal afgestemd op het klassieke gezin.

De medewerkers van Onder ons vzw uit Sint-Truiden willen op een verrassende en originele manier een aantal pijnpunten blootleggen.

“Wij zijn er van overtuigd dat het belangrijk is om te luisteren naar de noden en de behoeften van mensen in armoede bij het zoeken naar oplossingen en daarom gaan we aan de slag met de methode “Theater van de Onderdrukten” (oorspronkelijk ontwikkeld door Augusto Boal).

Stapsgewijs en met veel aandacht voor veiligheid en vertrouwen werken we met intuïtieve theateroefeningen en creatieve expressies. De deelnemers komen conflicten en moeilijke situaties uit de realiteit op het spoor, benoemen ze en ze worden via theater gespeeld. Samen met het publiek zoeken we dan naar alternatieven voor de bestaande – uitdagende – realiteit.

We willen politici, mensen vanuit de immo-wereld en sociale werkers uitnodigen voor de voorstellingen om dan samen met ons in dialoog te gaan. Op die manier willen we werken aan meer verbondenheid tussen mensen in armoede en zij die de sleutels tot armoedebestrijding en de woonproblematiek in handen hebben. 

Mensen in armoede hebben vaak het gevoel dat ze er niet bij horen en niets kunnen. Niets is minder waar, iedereen heeft talenten! Het is gewoon kwestie van de tijd nemen om ze te ontdekken, mensen kansen geven zich te ontplooien en (opnieuw) zelfvertrouwen te krijgen zodat ze hun talenten ten volle kunnen benutten.” 

Nathalie Pirenne, Opbouwwerker Rimo  

Meer info en contactgegevens