Startmoment Antwerpen

Met het verkiezingsjaar in aantocht zijn we met Welzijnszorg actiever dan ooit. Want armoede is een realiteit die veel te veel mensen elke dag moeten doorstaan. Ze heeft een negatief effect op je gezondheid, op je onderwijskansen, en op de kans die je maakt op een goede woning. Mensen in armoede leven zelfs minder lang. Armoede zorgt voor sociale uitsluiting en duwt je in een maatschappelijk isolement. Belangrijk: armoede is niet je eigen schuld. Ze is het gevolg van structurele problemen die diep geworteld zijn in onze samenleving. Deze campagne komt net voor het jaar van de federale, gewestelijke en gemeentelijke verkiezingen. Nu is hét moment om armoedebestrijding zo hoog mogelijk op de agenda te krijgen.

Laat samen met ons je stem horen: voor structurele armoedebestrijding en investeringen in sociale zekerheid, diensten en mensen. 

Welkom op het startmoment in Malle! Ontdek waarom we dit jaar campagne voeren en op welke manier jij jouw schouders onder de campagne van Welzijnszorg kan zetten.

Locatie

Provinciaal Vormingscentrum, Smekenstraat 61, 2390 Malle

Programma

  • 19u: Onthaal en infomarkt
  • 19u30: Podiumprogramma (plenair gedeelte)
  • 20u30: Keuzesessies

Luister naar de verhalen van campagneprojecten en lokale helden, ontdek hoe jij de campagne kan versterken op lokaal niveau en ontmoet andere Welzijnszorgvrijwilligers. Het ideaal moment om energie te tanken om er tijdens de campagneperiode er opnieuw tegen aan te gaan.

Je kan kiezen uit de volgende keuzesessies: 

Hoe bied je een tegenstem?
In de huidige context overheerst het principe “eigen schuld, dikke bult”. De roep naar solidariteit is soms ver te zoeken. Op welke manier kan je als actievoerder van Welzijnszorg hier een tegenstem  bieden? Wat is het antwoord van Welzijnszorg en hoe kan je dat mee verspreiden de komende campagne? We wisselen ook uit over hoe je aan de slag kan gaan met het actiemodel. 

Armoede lokaal op de agenda zetten
Hoe zorg je ervoor dat je gemeente aan armoedebestrijding doet? Hoe zet je als organisatie het thema armoede op de kaart in je gemeente? Kom het te weten in deze werkwinkel! 

Inspiratie 
Groepen, geloofsgemeenschappen, verenigingen of scholen gaan aan de slag met de campagne en nemen daarbij ook even de tijd om stil te staan, te bezinnen of te vieren. We zetten je in deze sessie graag op weg.

Interculturaliteit

De interculturele werkgroep van Welzijnszorg heeft zich de voorbije jaren met vele partners gebogen rond het vraagstuk armoede/solidariteit en interculturaliteit. Zo waren we partner in het onderzoek van de Universiteit van Antwerpen naar religieus en levensbeschouwelijk geïnspireerde solidariteit in de welvaartsstaat. Hierin werd er dieper ingegaan op de volgende vragen:

Wat doe je als vrijwilliger/sociaal werker met de religieuze overtuigingen van een hulpvrager? Hoe past religie in je organisatie en hoe positioneer je je organisatie tegenover het beleid? 

Interesse in dit thema: neem dan zeker deel aan deze keuzesessie! 

Doorlopend

Radio (z)Onderdak is een creatief atelier in Borgerhout dat inzet op de activatie van dak- en thuislozen door middel van kunst, cultuur, muziek en geluid. Tijdens de startdag zullen de deelnemers van het sociaal artistieke project live radio maken en in gesprek gaan met de bezoekers van de startdag over thema's als sociale exclusie, dakloosheid en armoede. Nooit vanuit een slachtofferrol, altijd denkend vanuit kansen en mogelijkheden. 

 

Doe mee, verander mee. We zien je daar!

Deelnemen is gratis. Vooraf inschrijven is niet meer mogelijk maar je bent meer dan welkom!  

 

vrijetijdsparticipatie