Altijd SAMEN MET mensen

Met duizenden zijn ze, mensen die strijden tegen armoede. Ze verdienen het allemaal om in de bloemen gezet te worden. Met een grote dankjewel gingen we op bezoek bij enkele van hen.

Ik stel u Piet Vandenhende voor, geboren in Kortrijk in 1955. Zijn ouders hadden een optiek- en juwelierszaak. Zelf heeft hij ook voor juwelier en optometrist gestudeerd. Piet leefde negen jaar als bedelaar in Frankrijk. Nu woont hij in Scherpenheuvel en is kunstenaar  (schilder, beeldhouwer). Hij bewerkt ook brons en metaal.

Piet geeft workshops in kunst (klei en schilderen), begeleidt dak- en thuislozen en eenzame mensen. Hij doet dit in het stadspark van Leuven en in het buurthuis van Sint-Maartensdal. Hij bereikt deze mensen door met hen te gaan praten, via mond aan mond reclame en via straathoekwerkers en studenten. De mensen kennen hem en komen naar hem toe.

Hij vertelt over een nieuw project waarbij alle verenigingen samenkomen om te overleggen mét de dak- en thuislozen om te zien wat er kan verbeterd worden voor hen. Sommigen willen iets doen voor deze kwetsbare groep, maar eigenlijk weten ze niet wat past. Luisteren naar dak- en thuislozen is al heel belangrijk. “Wat u doet voor mij, zonder mij, doet u tegen mij.” (Gandhi) Hij weet dat bijvoorbeeld in Charleroi het vangnet voor dak- en thuislozen veel uitgebreider is dan in Vlaanderen.  Er is dus nog heel wat werk nodig.  Piet vindt het heel belangrijk dat de overheid zich bekommert om de kwetsbare groepen.

Voor Piet zijn rozen de mooiste bloemen. Vroeger gaf hij ze aan zijn moeder, later ook aan zijn schoonmoeder. Ook zijn vrouw, zijn jeugdliefde, krijgt geregeld rozen. Belangrijk is dat je bloemen geeft aan mensen als ze nog in leven zijn. Als ze dood zijn, heeft dat geen zin meer.

Auteur Ann Vanmarsenille
Foto Yana Merckx