Jaarverslag 2022

Een jaarverslag betekent even stil staan, terugkijken en dan: lessen trekken en vooruitkijken. Het vertelt in een notendop wie we zijn, wat we doen maar vooral ook waar we van dromen. Hopelijk neemt dit jaarverslag je mee in ons verhaal. 

Financiën

opsplitsing kosten WZZ 2022

 

inkomsten volgens categorie WZZ 2022

 

detail fondsenwerving WZZ 2022

 

* 83% van de middelen gaan naar de missie van de organisatie; 17% zijn overheadkosten

** De inflatie in 2022 zorgde voor een verhoging van de kosten en daling van de inkomsten via fondsenwerving waardoor een groter percentage van de reserves werd ingezet.

*** legaten boven de 100.000 euro worden direct toegevoegd aan het fonds interne/externe projecten, Welzijnsschakels, Krijt en “Prijs Armoede Uitsluiten”

**** Fiscale attesten in 22: 8043. NIEUWE schenkers in 22: 794

Welzijnszorg vzw onderschrijft de Ethische Code van Ethische Fondsenwerving vzw.

 

EF logo
Donorinfo publiceert duidelijke, objectieve en gedetailleerde informatie over goede doelen, waaronder Welzijnszorg vzw en hun cijfers. donorinfo

 

 

Welzijnszorg ondersteunt armoedeorganisaties

Welzijnszorg ondersteunt armoede organisaties. Dat doen we al jaren, dat weet je - financiële steun geven aan initiatieven die armoede bestrijden of voorkomen.

In 2022 kregen 102 organisaties van Welzijnszorg een broodnodig financieel duwtje in de rug. Met 78 van hen werken we gedurende twee jaar samen. Zij zijn belangrijke partners voor ons: onze ogen en oren, onze handen en voeten in de harde realiteit van armoede, de realiteit die we in onze campagne willen schetsen. En die zij ons duidelijk maken: daarover lees je in dit overzicht.

Maar we doen nog meer:

  • de kostprijs van energie baarde veel van deze armoedeprojecten zorgen. De kleinsten onder hen, zij die niet elders terecht konden voor meer middelen, gaven we € 500 extra om hun energiekosten te kunnen betalen. Zo hielpen we 66 organisaties.
  • 4 organisaties huurden met de hulp van Welzijnszorg deskundig advies in om zichzelf sterker en professioneler te maken.
  • Welzijnszorg bezorgde in 2022 alle armoedeprojecten die steun aangevraagd of gekregen hadden, 5 keer een nieuwsbrief met tips en tricks.

regionale spreiding goedkeuringen 2022  welke organisaties steunen wij in 2022

Filantropie en partnerschappen

Waarom geven mensen?
Mensen geven omdat ze geraakt zijn.
Mensen geven omdat ze dankbaar zijn.
Mensen geven omdat ze het verschil willen en kunnen maken.
Mensen geven omdat ze iets in ruil krijgen.
Mensen geven vooral omdat iemand het hen vroeg.

Welzijnszorg wil zijn community blijven vergroten en duurzame relaties opbouwen met jou, de trouwe achterban. Friendraising is het hart van de organisatie want mensen geven aan mensen, niet aan organisaties. We hebben het afgelopen jaar de geefvraag vaak gesteld want zonder jouw steun en die van vele anderen, kunnen wij ons noodzakelijke werk niet doen. We houden hierbij rekening met de manier waarop jij ons graag wilt steunen: via schenkingen klein of groot, via jouw testament of via jouw ongelooflijke inzet als vrijwilliger. Hiermee houden we rekening in onze communicatie.

In 2022 hebben we vooral ingezet op het verstevigen van deze relaties door brieven te schrijven, telefonische contacten te leggen en jou uit te nodigen op bijeenkomsten. We hebben hier aandacht voor onze gemeenschappelijke waarden en het ethische kader om zo in alle acties die we ondernemen rekening te houden met wat jij als trouwe achterban wilt.

Fondsenwervende bewegingsmodellen

Eindelijk, het mocht weer volop! Vele vrijwilligers gingen op pad om de boodschap van Welzijnszorg te verspreiden en onze strijd voor een samenleving zonder armoede een financieel duwtje te geven.

ZET JE BENEN IN
Geen Zet Je Benen In dag dit jaar, maar wel opnieuw een eindejaarscorrida en andere loopacties. Sportievelingen zetten 4 acties op touw wat in totaal 9225,10 euro opleverde.

SOEP OP DE STOEP
In 2022 werden in totaal 386 Soep op de Stoepen georganiseerd. Ter vergelijking, in 2021 telden we 222 Soep op de Stoepen. Deze acties brachten samen ongeveer 47 000 euro op.

GOEDGEMUTSTE BREICAMPAGNE
Na tien jaar kwam er een einde aan de goedgemutste breicampagne. In 2022 werd er opnieuw een mutjesrecord verbroken. Innocent telde maar liefst 87 096 gebreide mutsjes. Dat is goed voor een donatie van 17 420 euro. We willen alle breiers uitdrukkelijk bedanken voor al die mooie creaties!

 

Politiek werk

EEN GENETWERKTE ORGANISATIE
Het campagnethema “Allemaal Digitaal?!” gaf Welzijnszorg de mogelijkheid om het bestaand netwerk in te zetten en uit te breiden. Tijdens de voorbereiding konden we rekenen op de steun van SAAMO, Welzijnsschakels, Netwerk Tegen Armoede, MediaWijs, VOCVO, Ligo, koepel van wijkgezondheidscentra, ATD Vierde Wereld, Avansa en de lokale projecten die we steunen. Door de engagementsverklaringen, waarbij we organisaties aanspraken om zelf ook hun digitale drempels in kaart te brengen, ontdekten we een nieuwe manier van samenwerking. We gingen in dialoog met organisaties uit de gezondheidssector, bankwezen, jeugdwerk en socio-culturele sector. Onze inzet verduurzamen we door te blijven deelnemen aan de Taskforce e-inclusie.

EEN GEPOLITISEERDE ORGANISATIE
Onze politiserende opdracht vervullen we uiteraard door politieke contacten, bijvoorbeeld in het kader van de campagne maar ook rond dossiers zoals het groeipakket en onderwijsvernieuwingen. Welzijnszorg wil ook lokale vrijwilligers ondersteunen in hun politieke acties en contacten, met een lokaal actiemodel.

We nemen deel aan het publieke debat via nieuws en persberichten, uit eigen initiatief of in samenwerking met anderen. Zo reageerden we samen met verschillende woonactoren op de woon- en Oekraïnecrisis. Wonen blijft een belangrijk thema voor Welzijnszorg, met sterke betrokkenheid bij de Woonzaak. We investeren ook door deelname aan panelgesprekken of vorming te geven bij andere organisaties om in actie te komen voor een beter woonbeleid. In 2022 zetten we ook de eerste stappen in voorbereiding naar de verkiezingen van 2024, onder andere door de hernieuwde opstart van het ‘Ieders stem telt’-platform.

Sprokkels uit de regionale werking

ANTWERPEN
De postkaartenactie is een bewegingsmodel  om mensen te laten nadenken over digitale drempels in het kader van de campagne Allemaal digitaal!?.Heel wat armoedeorgani - saties, opleidingscentra, parochies en middenveldsorgani - saties zijn met de postkaarten aan de slag gegaan. Mensen met een zeer uitéénlopend profiel konden op de postkaar - ten drempels beschrijven die ze ervaren wanneer ze moe - ten communiceren met hulp en dienstverlening of de over - heid. Niet alle burgers beschikken over voldoende digitale vaardigheden of een laptop. Daarom pleit Welzijnzorg voor voldoende investering in digitale ondersteunging van men - sen en het garanderen van fysieke dienstverlening. Want digitale drempels mogen geen hinder vormen bij toegang tot rechten van burgers.

OOST-VLAANDEREN
Wat gebeurt er als je men - sen vraagt een QR-code te scannen om iets te win - nen? Dat gingen we eind november op de wekelijk - se markt in Sint-Niklaas uittesten. Al van in het begin werd duidelijk dat niet iedereen in het bezit is van een smartphone. Sommigen weten niet hoe je een QR-code moet scannen. Anderen gaven aan dat ze door de digitalisering meer en meer uit de boot vallen en afhankelijk zijn van de hulp van anderen. Omdat heel wat mensen er moeite mee hadden, vroegen we hen aansluitend om hun digitale drempel op een postkaart te noteren. Met deze marktactie was in Oost-Vlaanderen meteen de toon gezet voor onze campagne ‘Allemaal digitaal?!’

VLAAMS-BRABANT & BRUSSEL
In Brussel trokken we op 15 december écht de straat op voor de ‘Campagne Allemaal Digitaal?! Tous au numéri - que?!’ met spandoeken, een megafoon en onze vertrouwde Soep op de Stoep. Het plein aan het centraal station vulde zich met zo’n 70 mensen uit 20 organisaties. We visuali - seerden dat heel wat sociale organisaties overstelpt wer - den met vragen om essentiële formulieren via het internet in te vullen. Daardoor kun - nen zij niet meer hun eigenlijke werk doen. Het was een protest tegen de ordonnantie van de Brusselse regering om álle diensten enkel digitaal te organiseren. Het was een gezellig moment waarbij tóch onze politieke eisen klonken: o.a. een gegarandeerde en kwaliteitsvolle niet-digitale toegang tot de loketten en de diensten van de overheid.

OOST-BRABANT
“Ontspanning is een basis - recht.” Dat was de slogan van onze voorjaarscam - pagne Help Armoede Uit - sluiten. Een campagne die in de eerste plaats ge - voerd wordt via sociale media. Maar die we graag extra in de kijker plaatsten door gelukskoekjes met bijbehorende flyers uit te delen aan verschillende stations. Maandagochtend 30 mei maakten we in Leuven 600 pendelaars bewust van het feit dat veel men - sen in armoede, door mentale en financiële drempels, het zalige gevoel van vrije tijd niet kennen. Bedankt aan de vroege vrijwilligers en alle luisterbereide pendelaars! Ho - pelijk heeft de spreuk in het koekje jullie aan het denken gezet en was het lekker!

WEST-VLAANDEREN
Een jongen die plots vanonder zijn kap geïnteresseerd opkijkt of een blik van herkenning bij een leerling als een ervaringsdeskundige haar verhaal doet. Maar evengoed een leerkracht een nuttige tip geven bij het omgaan met een reactie van een kind uit het eerste leerjaar dat op - groeit in een armoedesituatie. Dit zijn de kleine zaken waarvoor we het doen als we vorming geven aan leer - krachten, leerlingen uit het secundair of studenten uit het hoger onderwijs. We hopen dat de inzichten de deelnemers op de goede weg zetten in het omgaan met mensen in armoedesituaties. Dit zowel op korte als langere termijn.

LIMBURG
Eind december 2022 organiseerde Welzijnszorg in het ka - der van de Warmste Week samen met Studio Globo enkele open inleefateliers in Hasselt.  We startten de reeks met een bezoek van de VRT die een reportage kwamen draaien voor het journaal. Op donderdag trokken we met een aan - tal collega’s naar het Warmste Week dorp voor de overhan - diging van de opbrengst en een interview op de radio. Liesbeth Corvers van CCV Hasselt nam deel aan het atelier, ze leefde zich in in de rol van Manuella, een alleenstaande moeder met 2 dochters en een van de personages in het spel. De ervaring maakte een diepe indruk op haar. “Voor sommige mensen zal deze kerstperiode donker zijn, met een hoofd vol zorgen en een bang hart voor wat komen gaat. En toch hoop ik dat iets van de oprechte solidariteit die leeft tijdens deze Warmste Week tot bij hen geraakt, in welke vorm dan ook.”

Campagnes

Samen Tegen Armoede

SIGNALEN VERZAMELEN
Om de campagne inhoudelijk te voeden, verzamelen we signalen van op het terrein. We contacteren hiervoor mensen in armoedesituaties, betrokken bij armoedeprojecten die werken rond het campagnethema. Welzijnszorg organiseerde in samenwerking met Welzijnsschakels in 2022 voor de eerste keer regionale signaaldagen. In Brugge, Antwerpen en Hasselt kwamen we samen om signalen over digitalisering te verzamelen. Ook de uitwisseling tussen de verschillende lokale armoedeorganisaties is een meerwaarde.

INTERCULTURELE SOLIDARITEIT
In Antwerpen organiseerde Welzijnszorg, in het kader van het project Interculturele Solidariteit, drie bijeenkomsten bij vereniging Ihsane. We bespraken onder andere de problemen met digitalisering van mensen die nog geen of beperkt Nederlands spreken. Door de hand te reiken naar burgerinitiatieven van mensen met een migratieachtergrond brengen we ook hun signalen mee in beeld. Zo leren steeds nieuwe groepen ook Welzijnszorg beter kennen om samen de strijd tegen armoede te voeren.

ALLEMAAL DIGITAAL?!
Heerlijk, eindelijk weer een echte campagne met startmomenten, vrijwilligers die dingen organiseren, marktacties om te lanceren, fondsenwervende beweging! Na twee jaren werken rond wonen was het ook fijn om een ander thema vast te pakken. Ellen, bekend van Zorgen voor mama, zette meteen de toon op onze affiche en op film. Digitalisering raakte bij hèèl veel mensen wel een gevoelige snaar. Oud of jong, hoog of laaggeschoold, in een armoedesituatie levend of niet, iedereen loopt wel eens verloren in het digitale doolhof. Empathie was er genoeg, maar soms was het wat zoeken om de focus op armoede te houden. Want voor mensen in armoedesituaties zijn de gevolgen van doorgedreven digitalisering, het gevoel van uitsluiting maar ook de praktische implicaties, veel erger. De getuigenissen vanuit de projecten hielpen ons die focus goed te houden. Onze actie met de postkaarten en de praatplaten om de kaartjes in groep te ondersteunen, sloeg aan. De startmomenten, werden goed bijgewoond. De soep op de stoeps trokken weer op gang, al zitten we nog niet op het niveau van vòòr corona. Voor de laatste keer zamelden we mutsjes in, een feestelijk zicht, die vele duizenden mutsjes! Maar het is goed geweest, na tien jaar mogen we tevreden afsluiten en wordt het tijd voor iets nieuws. Aan onze coronatijd hebben we ook nieuwe gewoontes overgehouden: veel aandacht voor sociale media en audiovisueel materiaal, veel webinars en infosessies online. Efficiënt en gezellig, als de mix goed zit is dat zeker winst.

De Warmste Week werkte dit jaar rond kansarmoede, en we gingen het gesprek met hen aan. Daar kwamen nieuwe en duurzame dingen uit voort zoals een knappe podcastreeks met verhalen van mensen in armoede ‘wat is de kans’ en een reeks educatieve filmpjes ‘klaar’. We organiseerden een reeks Open Inleefateliers in Hasselt en Lennaert Maes kwam nog eens optreden. De cheque van de opbrengst mochten we toelichten op de radioshow, en zo konden we de campagne én armoede zelf nog eens onder aandacht brengen. In februari 23 sloten we af en hielden we ook een webinar om de resultaten terug te koppelen. We merken nu al dat onze politieke eisen meegenomen worden en hun weg vinden in het maatschappelijk debat. Maar zoals met alle campagnes, het is òòk een werk van lange adem.

 

Armoede Uitsluiten

De campagne Armoede Uitsluiten 2022 zette het recht op ontspanning in de kijker. Het is onderzocht en bewezen: met een frisse kop kan je de wereld beter aan. Als er iets is wat de lockdown in de voorbije jaren ons geleerd heeft, is het wel dat we ruimte nodig hebben om leuke dingen te doen. Dat geldt des te meer voor mensen in armoede. Eens kunnen ontspannen is een levensnoodzakelijk tegengewicht tegen de stress die armoede met zich meebrengt. Waarom zouden mensen in armoede dat niet mogen? Maar er zijn drempels, veel drempels…

Deelnemers uit Tumult vzw, de Keeting uit Mechelen, Horizont uit Hasselt, Les Gazelles de Bruxelles en D’Broej-Centrum West uit Molenbeek getuigden over het belang van ontspanning en vrije tijd, in gesprek met resp. Bert Gabriëls, Lien Van de Kelder, Axel Peleman, Sven Pichal en Pien Lefranc. Op ons YouTubekanaal kan je de filmpjes nog eens bekijken.

Prijs Armoede Uitsluiten

HET RECHT OP ONTSPANNING

De Prijs Armoede Uitsluiten 2022 zette, net als de campagne Armoede Uitsluiten, het recht op ontspanning in de kijker. 45 organisaties stelden zich hiervoor kandidaat; met vijf van hen werkten we een campagne uit om het belang van vrije tijd en de drempels die er zijn voor mensen in armoede, in de kijker te zetten. Tumult vzw, de Keeting uit Mechelen, Horizont uit Hasselt, Les Gazelles de Bruxelles en D’Broej-Centrum West uit Molenbeek kregen een nominatie voor de Prijs.

Als je meer wilt weten over dit thema, kan je het dossier ‘Ontpanning is een basisrecht’ hier downloaden. In mei 2022 organiseerden we i.s.m. Publiq en Demos een webinar over hoe lokale besturen vrije tijd toegankelijker kunnen maken. Het webinar vind je hier

Uiteindelijk kreeg D’Broej-Centrum West op 9 juni de Prijs Armoede Uitsluiten uit de handen van Vlaams Minister van armoedebestrijding Benjamin Dalle. Enkele weken later gingen we met hen in gesprek tijdens een Welzijnszorg Webinar op Woensdag.

Onderwijs

De succesvolle reeks voor de kleuters rond de figuur van Jordy rondden we af met het laatste deel met thema gezondheid: ‘Jordy zegt Au’. We sluiten deze reeks af met een extra. Voor de allerjongste kleuters ontwikkelden we een aangepast verhaal met didactische verwerking: ‘Jordy AU AU AU’.
Uiteraard misten we ook dit jaar onze afspraak met Robby voor het lager onderwijs niet.

In 2022 ontwikkelden en vertaalden we de bestaande armoedewandeling van Welzijnszorg in een aangepaste en uitgebreide methodiek voor het secundair onderwijs. Deze methodiek wordt gratis aangeboden op de website www.ikbenpola.be 

Naar aanleiding van de Warmste Week met als thema ‘kansarmoede’ ontstond een samenwerkingsverband met de VRT, Krijt vzw, Netwerk Tegen Armoede en Klasse. Samen organiseerde we twee inspiratie-avonden voor studenten, docenten en leerkrachten secundair onderwijs. In oktober ging deze door in de Karel de Grote hogeschool te Antwerpen, in december in PXL Hasselt. We bereikten telkens meer dan 200 leerkrachten en konden de onderwijsmaterialen van Welzijnszorg uitgebreid voorstellen en toelichten, met veel succes.

Met de middelen van de Warmste Week 2021 konden we een jongerenreportage maken. Het resultaat zijn vier diverse portretten van jongeren in hun kracht. De reportage en de bijhorende verwerkingsbundel zal in het najaar van 2023 beschikbaar zijn.

Educatie

WELZIJNSZORG WEBINARS OP WOENSDAG
Ze ontstonden in 2020, toen online de enige manier was waarop we in dialoog konden gaan over armoede. Intussen zijn het blijvertjes: de Welzijnszorg Webinars op Woensdag. Zeven waren het er in 2022. Zeven keer online achter de schermen kijken van wat armoede is, hoe het voelt en wat wij kunnen doen.

  • Hoe woog de coronaperiode op mensen in armoede?
  • Waaraan denk je niet onmiddellijk als het over armoede gaat?
  • Hoe kijkt de samenleving naar armoede en mensen in armoedesituaties?
  • Wat is mobiliteitsarmoede?
  • Hoe weegt armoede op het beleven van vrije tijd?
  • En wat kunnen lokale besturen doen om vrije tijd toegankelijker te maken?
  • Welke drempels werpt de digitalisering op voor mensen in armoede?

Zo’n 480 mensen volgden deze webinars. En nog eens bijna zoveel mensen vroegen de link op om ze achteraf te bekijken. Want dat is het mooie van die webinars: je kan ze allemaal nog opnieuw bekijken op het youtube-kanaal van Welzijnszorg. Alleen, met je vereniging, of in de klas. Laat ons weten wat je ervan vindt!

KLAAR-FILMPJES
Naar aanleiding van de Warmste Week in het thema ontstond een samenwerkingsverband met de VRT, Krijt vzw, Netwerk Tegen Armoede en Klasse. Wat op zijn beurt leidde tot korte, bondige, duidelijke ‘explainer’ filmpjes, als deel van het educatief aanbod van de VRT over armoede. Deze heldere, korte fimpjes - KLAAR - met humor zijn op maat van de leerlingen in het secundair gesneden en sluiten perfect aan bij ons Pola lesmateriaal. Een aanrader! Herbekijk ze hier. 

INLEEFWEKEN
Welzijnszorg zette de afgelopen jaren sterk in op inleven als methodiek. Met een inleefervaring rond armoede doorbreken we graag de ‘kennis’ van deelnemers. Het is namelijk helemaal anders als je zelf effectief uitgedaagd wordt om in de schoenen van iemand anders te staan. Een inleefervaring blijft je bij, opent je ogen en stelt je beeld bij dat je ervoor had. Ons model van de inleefweken is intussen goed gekend en is het afgelopen jaar op 10 verschillende plaatsen georganiseerd. 135 gezinnen engageerden zich om een week lang te proberen rond te komen met een beperkt budget.

INLEEFATELIER
Met het nieuwe inleefatelier ‘Iedereen gelijk in de wijk’, een samenwerking met Studio Globo in Hasselt, willen we deelnemers ook via een inleefervaring laten kennismaken met armoede. Tijdens het spel speel je een rol. Om het zo realistisch mogelijk te maken zijn deze rollen gebaseerd op personen uit de buurt waar het inleefatelier gevestigd is. “Na dit atelier ben ik overtuigd om opnieuw een meer activistische rol op te nemen, armoede is een onrecht dat aangeklaagd moet worden.” was de reactie van een van de deelnemers de laatste keer dat we het inleefspel begeleidden, en laat dat nu zijn waar we met Welzijnszorg goed in zijn!

Inspiratie

LIJNEN VAN VERBONDENHEID

Heel wat groepen, parochies, verenigingen, scholen nemen in december de tijd om te vieren of te bezinnen. De campagne van Welzijnszorg biedt hen een boeiende invalshoek om advent en Kerst te verbinden met solidariteit. Omdat elke groep zijn eigen accenten legt, werken we een zeer ruim en divers aanbod uit. Na een jaar van bevragen en herdenken, konden we onze vrijwilligers in 2022 de nieuwe ‘Inspiratiemap voor vieren en bezinnen’ aanbieden. We kregen wel wat positieve reacties en dat deed deugd.

‘Ik waardeer ook zeer de werking van Welzijnszorg omdat het een baken is van betrokkenheid van de kerkgemeenschap bij de grote maatschappelijke uitdagingen en ook een middel om er concreet en daadwerkelijk iets aan te doen.’ kardinaal De Kesel

 

Het uitwerken van deze inspirerende materialen is elk jaar weer een pittige uitdaging. Ze zoeken steeds naar een rode draad doorheen de adventsvieringen en ons ander inspirerend aanbod. In 2022 trokken we letterlijk lijnen van verbondenheid. De boodschap was duidelijk: ook in deze digitale wereld, willen we ons verbinden en laten we niemand achter. Veel mensen kunnen niet mee in de snel evoluerende wereld en zij krijgen niet wat ze nodig hebben, waar ze recht op hebben. Hier klinkt een duidelijke oproep om ons in te zetten voor gerechtigheid. We trekken niet ten strijde tegen de digitalisering, maar we waken erover dat er niemand achterblijft.

In heel wat kerken, parochiebladen en volgblaadjes konden we onze lijntekeningen herkennen. Zo waren we als geëngageerde gemeenschappen extra met elkaar verbonden.
De werkgroep uit Landen heeft zich in 2022 weer van haar beste kant laten zien. Speciaal voor onze startmomenten van oktober gingen ze wat vroeger aan de slag en we mochten heel Vlaanderen inspireren met hun prachtige adventskrans.