Armoede aanpakken met veelkleurige inzet

Met duizenden zijn ze, mensen die strijden tegen armoede. Ze verdienen het allemaal om in de bloemen gezet te worden. Met een grote dankjewel gingen we op bezoek bij enkele van hen.

Onder Ons vzw is een erkende vereniging waar armen het woord nemen in Sint-Truiden en ze zetten zich op heel verschillende manieren in voor mensen die in armoede leven. We maken kennis met Liza Gasparini, 30 jaar geleden geboren te Genk. Ze studeerde sociaal-cultureel werk en is nu opbouwwerker voor vzw Onder Ons. 

Op de vrije inloopmomenten is iedereen welkom. Met een warm onthaal en een tasje koffie voelen gasten zich gemakkelijker veilig. De opbouwwerkers en vrijwilligers zitten tussen de mensen om de drempel zo laag mogelijk te houden en zoveel mogelijk doorverwijzingen te doen.

De vereniging geeft vorming, zoals bijvoorbeeld ‘vind je eigen kracht terug’. De ervaringsdeskundigen geven ook zelf vormingen over armoede, over hoe er mee leven en mee omgaan. Deze vorming is voor studenten, bij OCMW’s, basisscholen...

Liza is zelf actief betrokken bij het KOALA-project. KOALA staat voor Kind Ouder Activiteiten voor Lokale Armoedebestrijding. Men zet in op heel verschillende manieren en activiteiten. Zo zijn er gezond en budgetvriendelijk koken, kennismaken met diensten zoals Kind en Gezin, enkele grote activiteiten voor ouders en kinderen en een wekelijkse ontmoetings- en gespreksmoment voor ouders met kleine kinderen.

Liza kiest voor veelkleurige veldbloemetjes die ze gekregen heeft van een bezoeker. Ons gesprek vond plaats in de lente en de bloemen zijn een teken van meer zon en het einde van de donkere dagen. Dat maakt haar gelukkig. Daarbij worden deze bloemen soms ondergewaardeerd, zoals mensen in armoede.

Auteur Ann Vanmarsenille
Foto Yana Merckx