Begeleiding op maat voor psychisch kwetsbare mensen

De Achthoek, een initiatief van vzw Work in Progress, biedt ondersteunend wonen aan, zonder veel voorwaarden of leefregels. In het huis in Harelbeke kunnen vier personen met een psychische kwetsbaarheid een thuis vinden met ondersteuning op maat.

Ze richten zich specifiek op alleenstaanden met een psychische kwetsbaarheid die vaak bij andere initiatieven uit de boot vallen.

De Achthoek wil een andere doelgroep bereiken dan de Housing First-projecten. Toch zien we een aantal principes ook in deze werking terugkomen. De begeleiding is op maat en bewoners geven zelf hun noden en doelen aan.

“Ik besefte “ik heb hulp nodig.” Dan ben ik naar het therapeutisch centrum gestapt en heb ik daar 9 maanden als intern gezeten en uiteindelijk moet je dan zien dat je na uw internaat eigenlijk, moet zien naar een onderdak.

Maar ze wisten goed genoeg van “Michael kan niet alleen wonen.”

Mentaal is dat te moeilijk, maar ja, zit je er maar een week voor dat je moet vertrekken eigenlijk, van daaruit, vanuit het therapeutisch centrum en je hebt nog altijd niks.

Maar in de tussentijd heb je wel 8 verschillende plaatsen van beschut wonen gevraagd om een intake gesprek. Ik heb die intake gesprekken wel gehad, maar ik werd altijd afgekeurd. Ze zeiden altijd van “je past niet in het plaatje”. "

Getuigenis van een bewoner van de Achthoek

Oprichting van de Achthoek

“Dat is een verhaal dat eigenlijk in Sint-Jozef Pittem begint. Dat is een psychiatrisch ziekenhuis waar ik toen werkte als pastor en ik zag daar mensen vertrekken vanuit een opname met hun plannen, ook naar beschut wonen, maar ik zag ook diezelfde mensen na een paar maanden terugkeren, wat zeer demotiverend is, zowel voor het personeel, maar uiteraard ook voor de patiënt zelf.

Dan heb ik eigenlijk een klein onderzoekje daar gedaan van “hoe komt het dat die mensen die met plannen vertrekken, zich niet staande kunnen houden buiten een ziekenhuis?” Dan kwam ik tot de constatatie dat die personen een zeer arm of onbestaand sociaal netwerk hebben, waarbij ze ook in beschut wonen… daar kregen zij wel één keer per week iemand over de vloer voor één uurtje, maar dat is dan heel vaak over administratieve en sociale zaken of administratieve zaken, maar dan gaat het niet over hun zorgen of ook hun plannen voor de toekomst.

Ik ben daar beginnen over spreken met een aantal mensen, een aantal vrienden, kennissen en dan hebben wij samen gezocht “hoe kunnen wij een ander alternatief aanbieden, waar mensen wel op hun persoon voldoende begeleid worden, voldoende gehoord worden ook, in hun vragen, in hun weg, die zij nodig hebben om hun staande te kunnen houden in de maatschappij?” Zodoende hebben wij in 2007 de Achthoek opgericht.”

Getuigenis van de coördinator van de Achthoek

Meer info en contactgegevens