De school als vindplaats voor kwetsbare gezinnen

Het LEONhuis is een LEer- en ONtwikkelhuis in Hasselt dat de brug maakt tussen onderwijs en welzijn. Door hun uitvalsbasis in de scholen komen ze kwetsbare gezinnen op het spoor die anders onder de radar zouden blijven. 'Wie ben je?' en 'Wat heb je nodig?' staan centraal. Door haar groot netwerk kan het LEONhuis vaak doorverwijzen om mensen te helpen, maar af en toe werken ze zelf nieuwe initiatieven uit. Het LEONhuis kan rekenen op de steun van heel wat vrijwilligers en van hogeschoolstudenten uit de richtingen onderwijs én welzijn uit UCLL, PXL en Qrios.

Ze zien dat in veel gezinnen de kinderen de ouders helpen om hun weg te vinden in de digitale wereld. Dat is niet ideaal. Het is belangrijk dat ook de ouders deze vaardigheden onder de knie krijgen en ze geven daarom opleiding. Ze laten hen zo veel mogelijk samen leren, zodat niet alleen de kinderen, maar ook de ouders sterker staan. Mooi meegenomen: ook de banden binnen het gezin varen er wel bij.

“We willen graag een opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting aanstellen in onze werking. We hebben zeer goede ervaringen met een stagiair en we zien echt een grote meerwaarde. De ervaringsdeskundige kan bijvoorbeeld vooroordelen doorprikken en de binnenwereld naar buiten te brengen. Ze maakt de medewerkers, vrijwilligers en studenten alert voor hun kijk op (kans)armoede en de effecten daarvan op onze LEONvrienden.”
Els Herbots, pedagogisch directeur LEONhuis