Een laptop en uitleg, maar eigenlijk zoveel meer

De aanpak van Home Start* is misschien wel gekend: opgeleide vrijwilligers ondersteunen langdurig (1 à 2 jaar) één gezin. Hierbij maken ze vooral gebruik van ‘gewone’ menselijke kwaliteiten. De vrijwilligers verbreden het netwerk van het gezin, geven opvoedingsondersteuning en zoeken mee waar de grondrechten verbeterd kunnen worden. Tijdens de wekelijkse aanwezigheid van de Home-Start-vrijwilliger in het gezin, leren kinderen en ouders hun sterke kanten en talenten kennen en ze ervaren hoe ze hun netwerk kunnen inschakelen wanneer het wat moeilijker gaat.

In het digiproject ‘Op-en-top, elk kind een laptop’ kunnen de gezinnen gebruik maken van een laptop. Ze krijgen een introductie van de digivrijwilliger en wekelijkse ondersteuning van de vrijwillige gezinsondersteuner aan huis. We zien dat de Home-Start-gezinnen hun digitale vaardigheden ontwikkelen en stappen zetten rond mediawijsheid.

Aan de andere kant vergroot de organisatie het begrip en sociaal bewustzijn rond digitalisering bij de onderwijspartners, versterken ze de dialoog tussen de ouders en de scholen en nemen ze de ervaringen mee in hun signaalfunctie aan het beleid.

“Met het digiproject hebben we de ambitie om van digitale participatie geen holle slogan te maken, maar in te zetten op het concreet ondersteunen van gezinnen.”
Conny Nulens

*Sinds 1 oktober 2020 is Domo vzw officieel lid van Home-Start Worldwide, een internationale beweging van gezinsondersteunende initiatieven.