Een tweede thuis voor ruim 300 jongeren

KAmeleJon is een laagdrempelig inloophuis van de KAJ in Roeselare, waar alle jongeren, maar in het bijzonder maatschappelijk kwetsbare jongeren welkom zijn. We gingen kennismaken en hadden een fijn gesprek met Thibaut, een jeugdopbouwwerker van het jeugdhuis en Amir een regelmatige bezoeker. 

 

Wat is KAmeleJon precies?

Thibaut: “KAmeleJon is in de eerste plaats een jeugdhuis. Als je onze naam goed bekijkt, zie je dat onze werking verbonden is aan de KAJ. Samen met mijn collega Amy sta ik beroepsmatig voor de werking in. Ons doel is een tweede thuis voor jongeren te creëren. Wij zijn dagelijks open, behalve op maandag en zondag. Wij bieden een laagdrempelig vrijetijdsaanbod aan. Zo vind je hier een biljarttafel, een tafelvoetbal, een PlayStation en gezelschapsspelletjes.

Naast het creëren van een tweede thuis voor onze jongeren, geven we hen ook de kans om de werking mee vorm te geven. Alle projecten en activiteiten die we uitwerken doen we op vraag van en samen met onze jongeren. Dat is goed voor de persoonlijke ontwikkeling van jongeren en het opnemen van eigenaarschap binnen de werking.”

De werking van het jeugdhuis bestaat al 18 jaar. Voor de jongeren in de buurt is KAmeleJon een echt begrip.

Welke jongeren bereiken jullie?

Thibaut: “Jongeren tussen 12 en 25 jaar, voornamelijk jongeren met een migratieachtergrond in maatschappelijk kwetsbare situaties. Op jaarbasis bereiken we met de instuifwerking ruim 300 jongeren op regelmatige basis, waarvan ruim de helft zich lid heeft gemaakt van KAmeleJon. Op basis van de ingeschreven leden weten we dat we een minimum van 36 verschillende nationaliteiten bereiken.

Vandaag wordt de sportzaal regelmatig gebruikt door een 50-tal jongeren en wordt deze samen beheerd en uitgebaat door 8 jongeren, met ondersteuning van beroepskrachten. Er is ook een kerngroep van een viertal vrijwilligers die de werking regelmatig helpt uitbaten.

Welke activiteiten organiseren jullie?

Thibaut: “Onze leden kunnen hier steeds vrij binnen en buiten lopen. Ze komen samen om te babbelen, ze kunnen poolen aan de pooltafel of ze spelen veel FIFA of UFC. Dat vinden ze heel erg leuk. Een drankje krijgen ze aan een voordelig tarief.

Amir: “Maar je hoeft niets te kopen, zoals in een café wel het geval is. Hier mag je een hele dag doorbrengen zonder iets te verbruiken.”

Thibaut: “Dat klopt. Ook al onze faciliteiten zijn gratis. Zo hebben we een fitnessruimte, die de jongeren zelf hebben gebouwd en mee helpen uitbaten. In de toekomst willen we graag een vormingstraject op poten zetten waarbij jongeren wordt geleerd hoe ze zelf training en coaching kunnen geven aan andere jongeren. Dit traject zou samen vormgegeven worden met een aantal jongeren die als ervaringsdeskundige fungeren.

Amir: “Ook de rapstudio hier is bijna altijd in gebruik. Het opkomend raptalent Katnuf is hier begonnen. Dat inspireert de andere gasten natuurlijk om ook met muziek bezig te zijn en te rappen.”

Thibaut: “Wij organiseren ook activiteiten met oog op verbinding, bv. een etentje in het begin van het jaar, een iftar tijdens de ramadan, Fifa-tornooi.

Alle activiteiten gebeuren met inspraak van de jongeren of wij gaan in op de ideeën die zij ons geven. Zo veel mogelijk organiseren we het aangegeven idee samen.

Wij zijn ook altijd beschikbaar voor alle mogelijke problemen die jongeren tegenkomen. Wij proberen hen zelf zo goed mogelijk te helpen door samen het probleem te bekijken, maar wanneer wij niet genoeg expertise hebben, worden de jongeren warm doorverwezen naar andere organisaties of hulpverlening.”

Wat betekent KAmeleJon voor de jongeren?

Amir: “Voor mij is KAmeleJon een plek waar ik mezelf kan zijn, openlijk kan praten en kan lachen. Een tweede thuis dus eigenlijk. Het is hier ook heerlijk vrijblijvend allemaal. Je kan doen wat je wil, zonder verplichtingen of verwachtingen. En toch is er altijd heel veel respect voor elkaar.

Ik vind het heel leuk om mensen te ontmoeten van verschillende origine. Mijn jaren hier hebben gezorgd voor een andere kijk op het leven en op mensen. Zo denk ik minder in stereotypen en heb ik geleerd dat vooroordelen niet gekoppeld zijn aan een nationaliteit, maar wel aan een persoon zelf.

Je kan elkaar hier niet negeren en daardoor is de stap ook veel kleiner om met elkaar te praten. Dankzij de werking en de gasten hier heb ik veel geleerd van andere culturen en van elkaar. Ik heb hier ook vrienden gemaakt. Op straat kom ik regelmatig een kennis tegen van in KAmeleJon. Dat schept een band.”

Thibaut: “Wat Amir vertelt, merk ik zelf ook voortdurend. Deze werking is ideaal voor de netwerkopbouw tussen jongeren, wat echt waardevol is.”

Wat willen jullie doen met de steun van Welzijnszorg?

Thibaut: “Wij zijn momenteel bezig met het creëren van een ‘safe space’ voor meisjes binnen KAmeleJon. Door het hoge aantal jongens en de drempel die dat vormt voor meisjes, willen we een 'girls only room' ter beschikking kunnen stellen. Samen met de meisjes van de meisjeswerking zijn we bezig met deze ruimte te schilderen en uiteindelijk in te richten. Ook is het de bedoeling dat er gratis menstruatiemateriaal ter beschikking zal zijn en magazines om al hun vragen in terug te vinden.

Met de meisjeswerking proberen we de kansen van meisjes en jongens gelijk te stellen.

Verder willen we jongeren de nodige tools en handvaten aanbieden om door middel van sport zichzelf en andere jongeren fysiek en mentaal te versterken.

En we willen graag workshops en initiatielessen geven in diverse sportdisciplines om jongeren op een laagdrempelige manier te laten kennismaken met verschillende sporten en hen uiteindelijk te laten doorstromen naar het reguliere circuit.”

Het lijkt ons een heel fijn project!  Dank dat jullie met ons jullie verhaal wilden delen.  We wensen jullie dan ook veel succes met alle plannen.

Meer info en contactgegevens