Globaal denken en lokaal handelen

Wereldhuis Bonangana is een vrijwilligersvereniging uit het Waasland. Samen met allerlei partners en organisaties dromen ze van een inclusieve, verdraagzame en interculturele samenleving. Ze hebben heel wat activiteiten en troeven: Nederlandse taallessen, huiswerkbegeleiding, taalbuddywerking, het organiseren van sociaal-culturele activiteiten en ontmoeting, het deelnemen aan overlegplatforms met verwante organisaties en met instellingen en overheden…

Nieuw in hun aanbod zijn de workshops "ABC van de computer" voor digibeten. Met steun van Welzijnszorg konden ze  tien nieuwe laptops aankopen en van Digital for Youth via de Koning Boudewijn Stichting kregen ze een 30-tal refurbished laptops. Deze lenen ze (gratis) uit aan de cursisten Nederlands, deelnemers aan workshops, ouders van kinderen van de huiswerkbegeleiding.

“Voor ons is het onaanvaardbaar dat iemand van vreemde origine omwille van zijn herkomst kansen moet missen. Daarom ondersteunen we hen individueel maar vooral in groep en verhogen we hun veerkracht. Samen met andere partners en burgers werken we aan sociale samenhang en bestrijden we een klimaat van angst en onveiligheid.”
Piet Callens, voorzitter