Al-arm vzw, Geel

Al-arm vzw is een vereniging waar armen het woord nemen, die werkt aan structurele armoedebestrijding in Geel. Hun basiswerking omvat open ontmoetingen, uitstappen, crea-activiteiten en infomomenten, ze hebben ook een koorwerking en een beleidbeïnvloedende werking.

Hun groep? Mensen met armoede-ervaring in Geel sterker te maken. Ze bereiken momenteel ongeveer 30 mensen. Ze werken samen met Arktos Geel, Ligo-Kempen, de dienst gelijke kansen van de stad Geel en andere diensten die gelinkt kunnen worden aan kwetsbare doelgroepen.

Al-arm vzw wil graag de middelen van Welzijnszorg aanwenden om de algemene werking van de vereniging te ondersteunen en extra in te zetten op het vinden en verenigen van armen. Ze willen hun basiswerking uitbreiden door het inrichten van meerdere ontmoetingsmomenten, activiteiten, infomomenten en permanentie-uren, om op lange termijn hun beleidswerking uit te breiden.

Facebook https://www.facebook.com/AlarmGeel